woensdag 27 juli 2016

OnverstoorbaarMani houdt haar middagslaapje op het Franse platteland,
terwijl het overal om haar heen zoemt en bromt en fladdert...
Foto: Bernie